กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองเลขา สพฐ.

กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองเลขา สพฐ. นายสนิท แย้มเกษร