กิจกรรมจิตอาษา...ปลูกต้นไม้

กิจกรรมจิตอาษา สำนักการคลังและสินทรัพย์ ปี 2557 "ปลูกต้นไม้...เพิ่มสีเขียวให้เมืองกาญ" ณ จังหวัดกาญจนบุรี