นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หน้าหลัก นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อไปนี้เรียกว่า "กลุ่มบริหารงานพัสดุฯ") ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของกลุ่มบริหารงานพัสดุฯ ดังนี้

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ในกรณีที่ท่านสร้างบัญชีผู้ใช้ เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง กลุ่มบริหารงานพัสดุฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ที่อยู่อีเมล ชื่อ นามสกุล
  2. ในกรณีที่ท่านสร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยบัญชี Facebook กลุ่มบริหารงานพัสดุฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ ที่อยู่อีเมล ชื่อโปรไฟล์ และรูปโปรไฟล์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Facebook ของท่าน ท่านสามารถหยุดการแชร์ข้อมูลดังกล่าวกับเราได้โดยการยกเลิกการให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลผ่านการตั้งค่าในบัญชี Facebook ของท่านได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ท่านสามรถยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชี Facebook เพื่อลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เรารวบรวมจากการใช้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ของท่านได้ที่ลิงก์นี้ https://procurement.go.th/user/social/connections/ (จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อน) ในกรณีที่ท่านต้องการลบบัญชีการใช้งานของท่านทั้งหมด กรุณาติดต่อ https://procurement.go.th/contact/
  3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของกลุ่มบริหารงานพัสดุฯ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี ชนิดของเว็บเบราเซอร์ โดเมนเนม บันทึกหน้าเว็บของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น
  4. กลุ่มบริหารงานพัสดุฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ กลุ่มบริหารงานพัสดุฯ ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
 2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  1. กลุ่มบริหารงานพัสดุฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ นามสกุล และที่อยู่อีเมล เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานพัสดุฯ เท่านั้น
  2. กลุ่มบริหารงานพัสดุฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กลุ่มบริหารงานพัสดุฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  3. ในกรณีที่กลุ่มบริหารงานพัสดุฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานพัสดุฯ เป็นต้น กลุ่มบริหารงานพัสดุฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของกลุ่มบริหารงานพัสดุฯ
 3. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จากกลุ่มบริหารงานพัสดุฯ ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้กลุ่มบริหารงานพัสดุฯ ทราบในหน้าเว็บไซต์ https://procurement.obec.go.th

 4. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กลุ่มบริหารงานพัสดุฯ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง กลุ่มบริหารงานพัสดุฯ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มบริหารงานพัสดุฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของกลุ่มบริหารงานพัสดุฯ ต่อบุคคลที่สาม หรือเกิดจากการที่ท่านละเลยที่จะออกจากระบบให้ถูกต้องหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน

 5. การใช้คุกกี้ (Cookies)

  "คุกกี้" คือ ข้อมูลที่กลุ่มบริหารงานพัสดุฯ ส่งไปยังเว็บเบราเซอร์ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ "คุกกี้" ก็จะทำให้เว็บไซต์ https://procurement.obec.go.th สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากเว็บเบราเซอร์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ "คุกกี้" นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ "คุกกี้" นั้น ทำงานอีกต่อไป

  หากท่านเลือกใช้ "คุกกี้" แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ "คุกกี้" จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ กลุ่มบริหารงานพัสดุฯ จะนำข้อมูลที่ "คุกกี้" ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของกลุ่มบริหารงานพัสดุฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกลุ่มบริหารงานพัสดุฯ ต่อไป

 6. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  กลุ่มบริหารงานพัสดุฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น กลุ่มบริหารงานพัสดุฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของกลุ่มบริหารงานพัสดุฯ

 7. การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับกลุ่มบริหารงานพัสดุฯ

  ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กลุ่มบริหารงานพัสดุฯ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของกลุ่มบริหารงานพัสดุฯ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับกลุ่มบริหารงานพัสดุฯ ตามที่อยู่ที่ปรากฏใน หน้าการติดต่อนี้