เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ (จำนวน 41 ชุด)