ขอเเปลี่ยนแปลงประกาศโรงเรียนบ้านโคก สังกัด สพป เลย 3

ขอเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)