ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 5 ห้องเรียน ชั้นบน 5 ห้องเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านบ้านทวารไพร